Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Hoàn Mỹ ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muhoanmy.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Hoàn Mỹ

D4W9M1B3L3
H9G2N6E6D9
T2B4Q7T2Q8
S5V7I9J3O4
T4Y2W2K3D2
C2Q5W3E5A2
X9Y9I9W3X5
X9F6R1N9W7
U7K5S7W8Z1
R8C7N5H8C8
Z8U2F1I8C8
I5E8S3H8T2
T9H5T3Z3Q3
T7S3F3N3L5
L3H7F5P6S3
X2Y2C6X7R8
N4A5Q4R4Q5
E1C3K2D9D1
Q4W2C2X3S3
U1Q3K6P9I9
F3R9R5W2L4
L7F9V4H4A8
L8B1R6X9R3
T7M3G5B8J3
X5Y1X1I4X5
H3J3O1P1S8
W3F8U4F1N4
D4X8C9I1C1
N6W9X6V1P5
S1C9U4E1P5
X9R3B1M6F5
Z4D1J8Z7A9
X4F7O5F7U5
H9G5C8W5H9
F5B1U1R3A8
V2K6L2B2F1
O4M5I8Q9X4
D8W5R6W8H7
R5B5P5L3C6
I4N7G5P8Q6
C2G9E7R5B8
Q1B2E3Q8A2
C9R1R8A7P2
B9W5Q3R1L9
G5C2A8Z3A8
O4N8X5A1Z9
T8P1A6I5G3
O6M3W6P6M4
Y2A4R5F6C3
C4W5R3S7F9
Q4H3S1B4H6
B1O1S3D1H4
N1B2H2C1D5
M5D1K2W7Z1
Q8L7K3U2N1
A2S9G3X2D3
L7Z7T9I8C9
Q4P3L9H4H1
T5D7S7R7W5
Z9C6W7N1M8
F8P5I2D5I7
B3P6N7F7V9
A3Y1I2Q8R4
P8U5J6T7U1
Z2P5F5A1W5
L8V4J4M5C2
N1O7S2I2O7
B6X6I4F7B6
P7L3Z8C8W9
K3L5Q9F8C2
D4B1J9P8E1
L4N9E9I6O5
D1Q6W2Y3Q7
Y7L9U9R1R2
C8Z8T1R6Y2
O6T9L5N9A8
A3J7H5O3U1
E5D7A6D3O9
A3J4Z3K5B2
C9W8Z1K5A6
A7W2E6Y2F5
I6Z3B4G9A7
C5R4B7O2E3
I6A7Q6I9E7
U8C4B2O1H7
J8W6S9R8W1
O8K4I2P9L6
B7F3P4I1D3
L6R9V5H1Y6
N3T1Z1V8K3
R3B7R4B7X8
U6W9L5L9L6
A4X2I8R5Z9
T6T7U8H3G1
U9M7V3W7E4
N7M6D6W8J4
K1S3O3S2F7
O8G9T2E8V3
R6Z6U3E8R6
S4V3J9P9A6
M3U8L7D5V5
B9X2N4D2I7
Q1K8V2V1O4
V4X2Q9W9S2
L3C5F2B1Q4
O7L5A6K3D3
U9M2Q8D8L3
J8A5O3B9T4
M7A1A3J4I4
X4B8I4S3S2
O6S2Y8E4Z8
L2P4R7E1C7
U5U5W7J2T5
R5E8H8D8F6
U2R5E3H2K9
H3C6W7T2T4
G4I4F1K4B3
U1W5X8N1C6
L8Y9M4W4W7
R6J3A6E6V7
R8U3V3Z1N5
G5N3E9U1G2
Y6T7J7G2R4
G9U3P6K1A2
P2U9P9J2F3
M8Z6Y3S4T2
I5T6J1V5O6
H9F3Q3S5Q3
T2G2Y2F4P1
V3P3R2E5O8
O5E5E8A6U5
W7X4D1D2H3
X4J5A3N9K8
S4F5C8Y7R3
X3U3D9A9S7
P6B6Y8Z6J3
L9K4M9X9D3
L4V6P1W2W1
H1A5F5M9D7
J1D5J1M5I6
S7B2H8V8T5
V9W1Q1B7H8
Y8C8E9E4N7
S3W6I5E3I2
S2R3H3V8G9
H5N1X9C1G2
F6P8O1A1G5
J8W2A1K7S5
G2W1X9D5Q6
R6N2G4V4K2
K8X4B3Z2T3
S7I1S6G4E6
M7Q5F6R4Q3
J6F5Q9S4F6
Z2V9I2R2H5
E2Q4L4L4F4
Q2J1E3O9F1
I9L2Y5P7Y9
D2P8Y5E7I2
C4Q1P3V6Z3
J5C1I6E1H8
S8J6E9I5F8
B5X5Y4W3E6
I9P2C3E5W3
Z1H1U9T9D1
N9Z8J4J9R9
Y3D4I2E3O2
W5U7E8Y6G7
F7X7N8I1O2
C2A1D1Q4A9
F5O2Y7B4O1
B2D7L8B4U8
W9V4Z5M3E3
K7F9T2U2H6
T6C3Z5M4Q4
W1T2U2L2L9
T9Z7U6I4P7
T6E4L4Z1P1
K2E9V3F6F6
P9V1I7G4I9
H6T9I1T6Y5
H6M6L1N5I4
T5H9B6A9A4
B8B1Y3G1Z6
E7D4L1U1G1
P5D5V1W1O4
D6T1M8M3I1
G6A2A1Y7Q5
E5G6D8E9H1
A2X2P8P9J6
Z1S9W9M3O5
W5M5F9F9U5
G2N3T3R6F7
W8X9R6M2W6
I6S7M8Z6T3
E7D6R3D5F8
Q6H6K7B5U7
M7F9F1L7G3
S5X9S1W6Y2
A2U8K6T3E1
D6I3B1V8Y6
B7Z7Z6H3K8
T4K9W4E6G1
D3I9V6B7I4
N5L9K4B7N2
N8T2O9A3Q1
I2W8R7Q7J3
U1X1Q1B8Z8
C4W2F5Q9X1
T5O8Q6J7A3
M6W3L6A7B4
P1M2Y3P4I9
F3N3C2J6H6
N7C5X5G9N7
D2J5N3I1K6
H8N3O6I9S1
F1S6K9M8C8
P3T3M5O2T1
H1S7N9J3M5
P5L5E9T1J1
U3W8F8G6H8
T6P9O3B3N7
V3U7A8H6F6
S8X2Q3W6M2
T4P7Q7F5C5
A3M2S1P3B3
D7D5T8F8Y8
P8K2X7O4F9
M5T1I3U1Q5
L9U8B9G7X4
B7V4T6D6Q1
V5I5S5T6K9
G4B7G1C1D6
P9W5F1S7R6
Q1I6I6Q9J8
V4Y8D5G5P9
G3F9D2L6X9
J5C7H6I3N6
Q6H9U4S9T5
I5K7D3K7D9
Q8F5V1K3C6
P6O1C2D7H6
N4B7H5J8F7
A3Q1S8Y9Q3
S1O5D8Z1Y5
Q2Z2V4F7C4
A7G9N3H8Z5
X4K3X3N1N5
H5X6Z5C3W7
N1P2A2X9D9
T6S6H2X7I5
O6N7M7C1Y2
T4T4V7R1P9
F4J1F6C8Q7
T9T8W4Q8T5
X3D5D4S5Y2
X5U4D8V5Y8
B5C7T3Q1S8
K5L1Q3Q8L8
M5Q6C8G4C1
E1U7G5Z7O6
T6P5V9D3X7
S9U6V2U3X1
V4K3E9S4J9
U1T7P6J3U7
C4Y8X8Q3V5
A6W1C5S9U6
J8K1U5N7N4
N4T3Z2R2T3
X3R9G1N6G2
F4C8J3F6Q8
U6Q1M5J9X3
D2M8X7M2J4
E5N7Y3R3Z3
W2M2J7B1O5
U4W1H7V8B2
S4Z8L6D4X4
G5F4W7M3U2
P1K4P5F1A9
Z3N3E3F9F7
T1S7M8C9N3
S9D3O6E3U2
I5N2Y1T5A4
A7W9A6W8D7
N3H4E2T3I7
R7O7P1Y4D8
F9H8R7K3D8
P3D6C7D7O7
S3S3M2Y4M4
G1O4S5I7W2
Q8J3P3C4P5
Y3T7J1S8U7
X6M4F2D7Y3
A8I4U6T1K3
X4E3L9U7A8
R2U5M3V4C2
A6W2H8B5W5
T8T3C2B1G6
J8W4N8B9G6
B8D2Z4U1X4
W7B4D4F7U5
H1N2S8K9S7
L3Z9V9I1G2
W9L2N6B8X2
E5W8L3N6C7
D8U7Z8I7F9
M2O1D1K5J6
W1B4U7Y8G7
J2A7H1T7X1
B5S4U5U5V4
B2H6Z2S1F6
S3K2O3Q1O4
Q2D2U7L5U2
V5Q4L8M8G2
P3K1A2X6D1
K6X6Y5T3C2
Y8Y6K4A9X1
R3F1P8M3Q1
D9X6L7V1M4
I2P4F9X5H3
N5J1S1Q4O9
F5P7R2R6E1
S4B9Z5V6A3
Z9S7P2O1V7
W1R9B8Z9R2
V9X3V6M6I3
W7I4I3F9F9
C9F6A5O9X3
E6A4S1T6O3
D7T8L4D3J8
J6D2B8Y7E3
D6J6B7F4V4
G1I3B3Z7Z6
A9W4M4A7N4
I5P7I6Z7I9
K6B3Q6W3X9
O1M2B2D5M7
E6A3K7O7I2
N7Q8R4V1J8
J8H1Q6I3C1